Aktualności

Nasze akcje, ich efekty, meldunki z terenu oraz efekt porozumiewania się z gośćmi naszego serwisu za pośrednictwem internetu - oto, co znajdzie się na tej stronie naszej witryny. Nasza praca polega przede wszystkim na żmudnej codzienności, spektakularnych akcji, pościgów, nalotów nie ma zbyt wiele...

Przede wszystkim jednak - mimo wszystkich narzekań - nasze kilkuletnie starania na wielu rzekach i innych wodach ograniczyły znacznie rozmiar kłusownictwa. Widać nas nad wodą, dla kłusowników i lokalnych obyczajów patrole PSR stały sie problemem. Powoli, prawda, że bardzo powoli, zmienia się także stosunek społeczeństwa do wykroczeń przeciwko ustawie o rybactwie śródlądowym, przeciwko prawu wodnemu, przeciw przyrodzie.

Coraz częściej podejmujemy akcje dzięki pomocy wędkarzy, turystów, działkowiczów, czy po prostu tych, którzy na weekend wybrali się na łono przyrody, nad wodę. Społeczeństwu zaczęli przeszkadzać kłusownicy, pseudowędkarze, truciciele, dewastanci śrowodowiska, przyrodniczy wandale.

To wszystko - przynajmniej mamy taką nadzieję - jest efektem naszej obecności nad wodami, naszej codziennej, żmudnej pracy, a także faktu, że spotykamy się coraz częściej z życzliwością, zrozumieniem i zdobywamy coraz więcej sojuszników. I tych instutucjonalnych, i tych jak najbardziej prywatnych.

Komenda Wojewódzka
Warszawa
ul. Żółkiewskiego 17
05-075 Warszawa-Wesoła
tel. 0*22 773 94 60
tel./fax 0*22 773 94 61

Komendant Wojewódzki
Robert Kucyk

 Wyniki pracy PSR woj. mazowieckiego w 2014 r.


Posterunki terenowe Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie przeprowadziły 1.900 akcji kontrolnych (tj. patroli potwierdzonych raportami). Uzyskano następujące wyniki:
1. Przeprowadzono 21.681 kontroli.
2. Ujawniono 2.662 przypadki naruszeń przepisów prawa.
Za stwierdzone naruszenia:
- 855 osób pouczono,
- 1.700 osób ukarano mandatami karnymi na łaczną kwotę 340.800 zł,
- skierowano 23 wnioski o ukaranie w sprawie o wykroczenia,
- 80 sprawców przestępstw przekazano policji,
- 34 sprawy przekazano innym służbom zgodnie z kompetencjami.
3. Zabezpieczono następujący sprzęt służący do popełnienia wykroczeń i przestępstw:
- 290 szt. rybackich narzędzi połowowych,
- 114 szt. wędek,
- 8 szt. sprzętu pływającego,
- 220 szt. innych narzędzi kłusowniczych.
Zabezpieczono 596,79 kg ryb złowionych z naruszeniem prawa. Ryby żywe zostały wypuszczone do wody, a pozostałe przekazane uprawnionemu do rybactwa, bądź zabezpieczone jako dowód w sprawach karnych.

Komendant Wojewódzki PSR w Warszawie
Robert KucykWyniki pracy PSR woj. mazowieckiego w grudniu 2014 r.


Posterunki terenowe Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie przeprowadziły 89 akcji kontrolnych (tj. patroli potwierdzonych raportami). Uzyskano następujące wyniki:
1. Przeprowadzono 571 kontroli.
2. Ujawniono 51 przypadków naruszeń przepisów prawa.
Za stwierdzone naruszenia:
- 15 osób pouczono,
- 32 osoby ukarano mandatami karnymi na łaczną kwotę 6.050 zł,
- skierowano 3 wnioski o ukaranie w sprawie o wykroczenia,
- 1 sprawcę przestępstwa przekazano policji.
3. Zabezpieczono następujący sprzęt służący do popełnienia wykroczeń i przestępstw:
- 9 szt. rybackich narzędzi połowowych,
- 2 szt. wędek.
Zabezpieczono 11,2 kg ryb złowionych z naruszeniem prawa. Ryby żywe zostały wypuszczone do wody, a pozostałe przekazane uprawnionemu do rybactwa, bądź zabezpieczone jako dowód w sprawach karnych.

Komendant Wojewódzki PSR w Warszawie
Robert KucykWyniki pracy PSR woj. mazowieckiego w listopadzie 2014 r.


Posterunki terenowe Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie przeprowadziły 98 akcji kontrolnych (tj. patroli potwierdzonych raportami). Uzyskano następujące wyniki:
1. Przeprowadzono 1.225 kontroli.
2. Ujawniono 150 przypadków naruszeń przepisów prawa.
Za stwierdzone naruszenia:
- 29 osób pouczono,
- 114 osób ukarano mandatami karnymi na łaczną kwotę 21.850 zł,
- 5 sprawców przestępstw przekazano policji,
- 2 sprawy przekazano innym służbom zgodnie z kompetencjami.
3. Zabezpieczono następujący sprzęt służący do popełnienia wykroczeń i przestępstw:
- 12 szt. rybackich narzędzi połowowych,
- 5 szt. wędek.
Zabezpieczono 7,1 kg ryb złowionych z naruszeniem prawa. Ryby żywe zostały wypuszczone do wody, a pozostałe przekazane uprawnionemu do rybactwa, bądź zabezpieczone jako dowód w sprawach karnych.

Komendant Wojewódzki PSR w Warszawie
Robert KucykSzarpakowiec z Dębego


28 października 2014 roku, patrol warszawskiego posterunku Państwowej Straży Rybackiej zatrzymał na gorącym uczynku mężczyznę, który metodą kaleczącą dokonywał połowu ryb zgrupowanych w zimowisku znajdującym się w obrębie ochronnym ustanowionym na rzece Narwi w miejscowości Dębe. Przy mężczyźnie znaleziono siedem leszczy złowionych metodą kaleczącą. Sprawcę kłusownictwa wraz z przedmiotami zabezpieczonymi jako dowód w sprawie karnej przekazano policjantom z Komisariatu Policji w Wieliszewie.
Za popełnienie przestępstwa określonego w art. 27 c ust. 1 pkt. 4 ustawy o rybactwie śródlądowym grozi mu kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Komendant Wojewódzki PSR w Warszawie
Robert KucykWyniki pracy PSR woj. mazowieckiego w październiku 2014 r.


Posterunki terenowe Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie przeprowadziły 188 akcji kontrolnych (tj. patroli potwierdzonych raportami). Uzyskano następujące wyniki:
1. Przeprowadzono 2.260 kontroli.
2. Ujawniono 263 przypadki naruszeń przepisów prawa.
Za stwierdzone naruszenia:
- 91 osób pouczono,
- 167 osób ukarano mandatami karnymi na łaczną kwotę 34.900 zł,
- skierowano 1 wniosek o ukaranie w sprawie o wykroczenia,
- 2 sprawców przestępstw przekazano policji,
- 2 sprawy przekazano innym służbom zgodnie z kompetencjami.
3. Zabezpieczono następujący sprzęt służący do popełnienia wykroczeń i przestępstw:
- 8 szt. rybackich narzędzi połowowych,
- 5 szt. wędek.
Zabezpieczono 18 kg ryb złowionych z naruszeniem prawa. Ryby żywe zostały wypuszczone do wody, a pozostałe przekazane uprawnionemu do rybactwa, bądź zabezpieczone jako dowód w sprawach karnych.

Komendant Wojewódzki PSR w Warszawie
Robert KucykWyniki pracy PSR woj. mazowieckiego we wrześniu 2014 r.


Posterunki terenowe Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie przeprowadziły 184 akcje kontrolne (tj. patroli potwierdzonych raportami). Uzyskano następujące wyniki:
1. Przeprowadzono 2.243 kontrole.
2. Ujawniono 274 przypadki naruszeń przepisów prawa.
Za stwierdzone naruszenia:
- 75 osób pouczono,
- 188 osób ukarano mandatami karnymi na łaczną kwotę 41.350 zł,
- skierowano 2 wnioski o ukaranie w sprawie o wykroczenia,
- 6 sprawców przestępstw przekazano policji.
- 3 sprawy przekazano innym służbom zgodnie z kompetencjami.
3. Zabezpieczono następujący sprzęt służący do popełnienia wykroczeń i przestępstw:
- 11 szt. rybackich narzędzi połowowych,
- 8 szt. wędek,
- 2 szt. sprzętu pływającego.
Zabezpieczono 23,57 kg ryb złowionych z naruszeniem prawa. Ryby żywe zostały wypuszczone do wody, a pozostałe przekazane uprawnionemu do rybactwa, bądź zabezpieczone jako dowód w sprawach karnych.

Komendant Wojewódzki PSR w Warszawie
Robert KucykStrażnicy uratowali wędkarza


O dużym szczęściu może mówić wędkarz, który 13 września 2014 r. zasłabł podczas wędkowania i wpadł do rzeki Bug w okolicy miejscowości Kania Polska (powiat wołomiński). Wołającego o pomoc usłyszeli strażnicy z patrolu Państwowej Straży Rybackiej Posterunku Terenowego Warszawa, których łódź patrolowa akurat przepływała kilkadziesiąt metrów od miejsca zdarzenia. Strażnicy w ostatniej chwili zdołali wyciągnąć mężczyznę z wody. Dzięki ich szybkiej interwencji wędkarz uniknął utonięcia - skończyło się jedynie na strachu i przemoczonym ubraniu. Jak się później okazało, przyczyną zasłabnięcia mężczyzny był atak astmy, który ustąpił po zażyciu lekarstw.

Komendant Wojewódzki PSR w Warszawie
Robert KucykSzkolenie strzeleckie


W dniu 19 września 2014 roku na strzelnicy w Piastowie odbyło się szkolenie strzeleckie, w którym wzięli udział strażnicy Państwowej Straży Rybackiej z Posterunku Terenowego Radom.

Strzelanie przeprowadził instruktor z Mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej Policji. Nabyte podczas szkolenia umiejętności podniosą poziom bezpieczeństwa zarówno strażników, jak i osób wobec których funkcjonariusze podejmują interwencje.

Komendant Wojewódzki PSR w Warszawie
Robert KucykKłusownik z Michałowa


1 września 2014 roku strażnicy z Posterunku Terenowego Państwowej Straży Rybackiej w Pułtusku zatrzymali na gorącym uczynku mężczyznę, który dokonywał nielegalnego odłowu sieciowego ryb na starorzeczu Narwi w miejscowości Michałowo (gmina Goworowo, powiat ostrołęcki). Kłusownika wraz z przedmiotami zatrzymanymi jako dowód w sprawie karnej (sieć rybacka typu drygawica, łódź pychowa oraz ok. 5 kg ryb) oraz dokumentacją zdjęciową utrwalającą moment dokonywania kłusownictwa przekazano policjantom z Posterunku Policji w Goworowie.

Kłusownikowi, zgodnie z art. 27c ust. 1 pkt. 2 ustawy o rybactwie śródlądowym, grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Należy podkreślić, że mężczyzna był już wcześniej (w 2010 roku) zatrzymany przez naszych strażników za popełnienie przestępstwa kłusownictwa rybackiego.

Prosimy o informowanie naszej służby o wszelkich przejawach kłusownictwa na obszarze województwa mazowieckiego.


Komendant Wojewódzki PSR w Warszawie
Robert KucykWyniki pracy PSR woj. mazowieckiego w sierpniu 2014 r.


Posterunki terenowe Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie przeprowadziły 154 akcje kontrolne (tj. patroli potwierdzonych raportami). Uzyskano następujące wyniki:
1. Przeprowadzono 2.132 kontrole.
2. Ujawniono 368 przypadków naruszeń przepisów prawa.
Za stwierdzone naruszenia:
- 106 osób pouczono,
- 253 osoby ukarano mandatami karnymi na łaczną kwotę 52.050 zł,
- skierowano 1 wniosek o ukaranie w sprawie o wykroczenia,
- 8 sprawców przestępstw przekazano policji.
3. Zabezpieczono następujący sprzęt służący do popełnienia wykroczeń i przestępstw:
- 6 szt. rybackich narzędzi połowowych,
- 16 szt. wędek,
- 1 szt. innych narzędzi kłusowniczych.
Zabezpieczono 9,7 kg ryb złowionych z naruszeniem prawa. Ryby żywe zostały wypuszczone do wody, a pozostałe przekazane uprawnionemu do rybactwa, bądź zabezpieczone jako dowód w sprawach karnych.

Komendant Wojewódzki PSR w Warszawie
Robert KucykKłusownictwo sieciowe na Narwi


12 sierpnia 2014 r., około godziny 21:00, patrol Państwowej Straży Rybackiej z Posterunku Terenowego w Pułtusku zatrzymał na gorącym uczynku dwóch mężczyzn dokonujących nielegalnego odłowu sieciowego ryb na starorzeczu rzeki Narwi w okolicy miejscowości Sokołowo Włościańskie, powiat pułtuski. W akcji brał udział również strażnik ze Społecznej Straży Rybackiej powiatu pułtuskiego.

Kłusowników wraz z przedmiotami zatrzymanymi jako dowód w sprawie karnej (trzy sieci rybackie: dwie drygawice i jeden wonton) przekazano policjantom z Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku. W wyniku przeprowadzonych czynności sprawdzających ustalono tożsamość trzeciego sprawcy kłusownictwa.

Wszystkim kłusownikom, zgodnie z art. 27c ust. 1 pkt. 2 ustawy o rybactwie śródlądowym, grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Prosimy o informowanie naszej służby o wszelkich przejawach kłusownictwa na obszarze województwa mazowieckiego.


Komendant Wojewódzki PSR w Warszawie
Robert KucykWyniki pracy PSR woj. mazowieckiego w lipcu 2014 r.


Posterunki terenowe Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie przeprowadziły 173 akcje kontrolne (tj. patroli potwierdzonych raportami). Uzyskano następujące wyniki:
1. Przeprowadzono 2.282 kontrole.
2. Ujawniono 306 przypadków naruszeń przepisów prawa.
Za stwierdzone naruszenia:
- 84 osoby pouczono,
- 209 osób ukarano mandatami karnymi na łaczną kwotę 40.300 zł,
- skierowano 4 wnioski o ukaranie w sprawie o wykroczenia,
- 6 sprawców przestępstw przekazano policji,
- 3 sprawy przekazano innym służbom zgodnie z kompetencjami.
3. Zabezpieczono następujący sprzęt służący do popełnienia wykroczeń i przestępstw:
- 23 szt. rybackich narzędzi połowowych,
- 22 szt. wędki,
- 1 szt. sprzętu pływającego,
- 9 szt. innych narzędzi kłusowniczych.
Zabezpieczono 96,85 kg ryb złowionych z naruszeniem prawa. Ryby żywe zostały wypuszczone do wody, a pozostałe przekazane uprawnionemu do rybactwa, bądź zabezpieczone jako dowód w sprawach karnych.

Komendant Wojewódzki PSR w Warszawie
Robert KucykKłusowali prądem w Bugu


7 lipca 2014 roku, ok. godz. 1:40, strażnicy z siedleckiego posterunku terenowego Państwowej Straży Rybackiej zatrzymali na gorącym uczynku dwóch mężczyzn, którzy dokonywali nielegalnego połowu ryb przy użyciu elektrycznych narzędzi połowowych w rzece Bug, w okolicy miejscowości Bużka, powiat łosicki.

Zatrzymanie było możliwe dzięki informacjom otrzymanym od wędkarzy, które pozwoliły na przygotowanie skutecznej zasadzki na kłusowników. W akcji przeciwkłusowniczej zorganizowanej w nocy z 6 na 7 lipca 2014 r. uczestniczył również kolega ze Społecznej Straży Rybackiej.

Jako dowód w sprawie zabezpieczono elektryczne narzędzia połowowe, oścień, łódź z silnikiem zaburtowym oraz 76,80 kg ryb następujących gatunków: sum, szczupak, sandacz, okoń, jaź, kleń, płoć, leszcz, świnka. Wśród skłusowanych ryb, były również ryby objęte wymiarem ochronnym.

Zatrzymanym, zgodnie z art. 27c ust. 1 pkt. 2 ustawy o rybactwie śródlądowym, grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Dziękujemy wędkarzom i strażnikom Społecznej Straży Rybackiej za współpracę. Prosimy o dalsze informowanie Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie o wszelkich przejawach kłusownictwa na Mazowszu.Komendant Wojewódzki PSR w Warszawie
Robert KucykWyniki pracy PSR woj. mazowieckiego w czerwcu 2014 r.


Posterunki terenowe Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie przeprowadziły 168 akcji kontrolnych (tj. patroli potwierdzonych raportami). Uzyskano następujące wyniki:
1. Przeprowadzono 2.241 kontroli.
2. Ujawniono 273 przypadki naruszeń przepisów prawa.
Za stwierdzone naruszenia:
- 89 osób pouczono,
- 173 osoby ukarano mandatami karnymi na łaczną kwotę 36.300 zł,
- skierowano 1 wniosek o ukaranie w sprawie o wykroczenia,
- 9 sprawców przestępstw przekazano policji,
- 1 sprawę przekazano innym służbom zgodnie z kompetencjami.
3. Zabezpieczono następujący sprzęt służący do popełnienia wykroczeń i przestępstw:
- 11 szt. rybackich narzędzi połowowych,
- 11 szt. wędek,
- 1 szt. sprzętu pływającego,
- 1 szt. innych narzędzi kłusowniczych.
Zabezpieczono 1,6 kg ryb złowionych z naruszeniem prawa. Ryby żywe zostały wypuszczone do wody, a pozostałe przekazane uprawnionemu do rybactwa, bądź zabezpieczone jako dowód w sprawach karnych.

Komendant Wojewódzki PSR w Warszawie
Robert KucykSzkolenie strzeleckie


17 czerwca 2014 roku, na strzelnicy w Balach koło Siedlec, odbyło się szkolenie strzeleckie, w którym wzięli udział strażnicy Państwowej Straży Rybackiej z posterunków terenowych w Siedlcach, Pułtusku i Małkini.

Ćwiczenia przeprowadzono w trzech kategoriach: strzelanie statyczne, taktyczne i operacyjne. Strzelanie nadzorował instruktor z Mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej Policji.


Komendant Wojewódzki PSR w Warszawie
Robert KucykNadbużańscy kłusownicy


8 czerwca 2014 roku, dzięki informacji otrzymanej od wędkarza, patrol Państwowej Straży Rybackiej z Posterunku Terenowego w Małkini Górnej zatrzymał na gorącym uczynku trzech mężczyzn dokonujących nielegalnego odłowu sieciowego ryb w starorzeczu rzeki Bug w okolicy miejscowości Kiełczew, powiat ostrowski. Zatrzymani mężczyźni byli pod wpływem alkoholu. Wszyscy są mieszkańcami miejscowości Kiełczew, a jeden z nich był już wcześniej zatrzymany przez Państwową Straż Rybacką i skazany przez Sąd za kłusownictwo.

Kłusownicy zostali przekazani policjantom z Komisariatu Policji w Małkini Górnej. Zgodnie z art. 27c ust. 1 pkt. 2 ustawy o rybactwie śródlądowym, grozi im kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Dziękujemy wszystkim osobom, którym leży na sercu ochrona naszych wód śródlądowych i prosimy o dalsze informowanie Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie o wszelkich przejawach kłusownictwa na Mazowszu.


Komendant Wojewódzki PSR w Warszawie
Robert KucykWyniki pracy PSR woj. mazowieckiego w maju 2014 r.


Posterunki terenowe Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie przeprowadziły 181 akcji kontrolnych (tj. patroli potwierdzonych raportami). Uzyskano następujące wyniki:
1. Przeprowadzono 2.606 kontroli.
2. Ujawniono 352 przypadki naruszeń przepisów prawa.
Za stwierdzone naruszenia:
- 129 osób pouczono,
- 207 osób ukarano mandatami karnymi na łaczną kwotę 44.100 zł,
- skierowano 3 wnioski o ukaranie w sprawie o wykroczenia,
- 7 sprawców przestępstw przekazano policji,
- 6 spraw przekazano innym służbom zgodnie z kompetencjami.
3. Zabezpieczono następujący sprzęt służący do popełnienia wykroczeń i przestępstw:
- 47 szt. rybackich narzędzi połowowych,
- 9 szt. wędek.
Zabezpieczono 245,5 kg ryb złowionych z naruszeniem prawa. Ryby żywe zostały wypuszczone do wody, a pozostałe przekazane uprawnionemu do rybactwa, bądź zabezpieczone jako dowód w sprawach karnych.

Komendant Wojewódzki PSR w Warszawie
Robert KucykAkcje na tarliskach


Uaktywnili się kłusownicy odławiający ryby w czasie wiosennego tarła. Na szczęście przybywa osób, które pomagają służbom skutecznie chronić naturalne tarliska i informują nas o potrzebie interwencji.

22 kwietnia 2014 roku, dzięki informacji od wędkarza, strażnicy z Posterunku Terenowego Płock Państwowej Straży Rybackiej zatrzymali na gorącym uczynku dwóch mężczyzn dokonujących nielegalnego połowu sieciowego ryb w Jeziorze Białym, powiat gostyniński. Kłusowników wraz z przedmiotami zabezpieczonymi jako dowód w sprawie (ponton i sieć rybacka), przekazano policjantom z Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie.

24 kwietnia 2014 roku strażnicy z płockiego posterunku zatrzymali trzech mężczyzn, którzy przy użyciu sieci rybackich odławiali wiślane ryby zgromadzone na tarlisku w miejscowości Świniary, powiat płocki. Jeden z kłusowników na widok patrolu usiłował zbiec, lecz po krótkim pościgu został zatrzymany przez strażników. Mężczyzn wraz z przedmiotami zabezpieczonymi jako dowód w sprawie (łódź i dwie sieci rybackie) przekazano policjantom z Komisariatu Policji w Gąbinie.

Wszystkim pięciu kłusownikom, na podst. art. 27c ust. 1 pkt. 2 ustawy o rybactwie śródlądowym, grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Ze względu na zwiększoną aktywność kłusowników podczas wiosennego tarła prosimy o informowanie Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie o wszelkich przejawach kłusownictwa na Mazowszu.

Komendant Wojewódzki PSR w Warszawie
Robert KucykKłusownicy z Brańszczyka
ujęci przez wspólny patrol PSR i Policji


13 kwietnia 2014 roku, dzięki informacji od wędkarza, zatrzymano cztery osoby, które dokonywały nielegalnego odłowu sieciowego ryb na starorzeczu rzeki Bug w miejscowości Brańszczyk, powiat wyszkowski. Kłusownicy zostali zatrzymani przez patrol zrealizowany przy współpracy Posterunku Terenowego Państwowej Straży Rybackiej Pułtusk z Komendą Powiatową Policji w Pułtusku.

Kłusowników wraz z przedmiotami zatrzymanymi jako dowód w sprawie przekazano policjantom z Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie. Zgodnie z art. 27c ust. 1 pkt. 2 ustawy o rybactwie śródlądowym grozi im kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Dziękujemy wszystkim osobom, którym leży na sercu ochrona naszych wód śródlądowych i ze względu na zwiększoną aktywność kłusowników podczas wiosennego tarła prosimy o dalsze informowanie Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie o wszelkich przejawach kłusownictwa na Mazowszu.

Komendant Wojewódzki PSR w Warszawie
Robert KucykWyniki pracy PSR woj. mazowieckiego w kwietniu 2014 r.


Posterunki terenowe Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie przeprowadziły 173 akcje kontrolne (tj. patrole potwierdzone raportami). Uzyskano następujące wyniki:
1. Przeprowadzono 1.817 kontroli.
2. Ujawniono 221 przypadków naruszeń przepisów prawa.
Za stwierdzone naruszenia:
- 88 osób pouczono,
- 116 osób ukarano mandatami karnymi na łaczną kwotę 23.350 zł,
- skierowano 4 wnioski o ukaranie w sprawie o wykroczenia,
- 11 sprawców przestępstw przekazano policji,
- 2 sprawy przekazano innym służbom zgodnie z kompetencjami.
3. Zabezpieczono następujący sprzęt służący do popełnienia wykroczeń i przestępstw:
- 92 szt. rybackich narzędzi połowowych,
- 10 szt. wędek,
- 4 szt. sprzętu pływającego,
- 1 szt. innych narzędzi kłusowniczych.
Zabezpieczono 57,5 kg ryb złowionych z naruszeniem prawa. Ryby żywe zostały wypuszczone do wody, a pozostałe przekazane uprawnionemu do rybactwa, bądź zabezpieczone jako dowód w sprawach karnych.

Komendant Wojewódzki PSR w Warszawie
Robert KucykAkcja "Sprzątanie łowisk"


W dniach 28 - 30 kwietnia 2014 r. strażnicy Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie, wspólnie z wędkarzami zrzeszonymi w Okręgach Ciechanowskim, Siedleckim i Mazowieckim Polskiego Związku Wędkarskiego, wzięli udział w akcji sprzątania śmieci z nadbrzeży wód śródlądowych.

Celem akcji, podjętej z inicjatywy Wojewody Mazowieckiego, było oczyszczenie ze śmieci najbardziej atrakcyjnych łowisk wędkarskich przed długim weekendem majowym oraz propagowanie proekologicznego myślenia wśród wędkarzy. Podczas akcji wysprzątano, między innymi, brzegi Wisły, Wkry, Raciążnicy i Liwca.Komendant Wojewódzki PSR w Warszawie
Robert KucykSzkolenie straży rybackiej i granicznej


W dniach 14, 15 i 16 kwietnia 2014 r. dwudziestu dziewięciu strażników Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie i siedmiu funkcjonariuszy Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej wzięło udział we wspólnym szkoleniu z taktyki i technik interwencji. Szkolenie zostało przeprowadzone przez instruktora z Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, biegłego sądowego z zakresu taktyki i technik interwencji, podinsp. Tomasza Maczugę. Szkolenie przeprowadzono w ośrodku szkoleniowym Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w Warszawie w ramach porozumienia o współdziałaniu obu służb.

Szkolenie zostało zakończone egzaminem sprawdzającym wiedzę z zakresu uprawnień stosowania środków przymusu bezpośredniego oraz praktyczne umiejętności taktyki i technik interwencji.

Podczas szkolenia strażnicy rybaccy nauczyli się bezpiecznie i efektywnie używać przysługujące im nowe rodzaje środków przymusu bezpośredniego, wprowadzone ustawą z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. Nabyte podczas szkolenia umiejętności podniosą poziom bezpieczeństwa zarówno strażników, jak i osób wobec których funkcjonariusze podejmują interwencje.Komendant Wojewódzki PSR w Warszawie
Robert KucykWyniki pracy PSR woj. mazowieckiego w marcu 2014 r.


Posterunki terenowe Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie przeprowadziły 178 akcji kontrolnych (tj. patroli potwierdzonych raportami). Uzyskano następujące wyniki:
1. Przeprowadzono 1.737 kontroli.
2. Ujawniono 146 przypadków naruszeń przepisów prawa.
Za stwierdzone naruszenia:
- 41 osób pouczono,
- 83 osoby ukarano mandatami karnymi na łaczną kwotę 15.500 zł,
- skierowano 1 wniosek o ukaranie w sprawie o wykroczenie,
- 17 sprawców przestępstw przekazano policji,
- 4 sprawy przekazano innym służbom zgodnie z kompetencjami.
3. Zabezpieczono następujący sprzęt służący do popełnienia wykroczeń i przestępstw:
- 46 szt. rybackich narzędzi połowowych,
- 14 szt. wędek,
- 4 szt. innych narzędzi kłusowniczych.
Zabezpieczono 47,95 kg ryb złowionych z naruszeniem prawa. Ryby żywe zostały wypuszczone do wody, a pozostałe przekazane uprawnionemu do rybactwa, bądź zabezpieczone jako dowód w sprawach karnych.

Komendant Wojewódzki PSR w Warszawie
Robert KucykNielegalna wycinka drzew


W dniu 1 marca 2014 r. patrol Państwowej Straży Rybackiej z Posterunku Terenowego w Warszawie kontrolował rejon Jeziora Zegrzyńskiego. O godzinie 13:15 w okolicy miejscowości Wieliszew strażnicy zaobserwowali ośmiu mężczyzn dokonujących wycinki drzew na znaczną skalę przy użyciu piły spalinowej i siekier.

Okazało się, że wycinka jest nielegalna. Wszystkich ośmiu mężczyzn, wraz z przedmiotami zatrzymanymi jako dowód w sprawie, strażnicy przekazali policjantom z Komisariatu Policji w Wieliszewie. Odpowiedzą oni za popełnienie przestępstwa kradzieży, za które na podst. art. 278 kodeksu karnego grozi kara pozbawienia wolności do lat 5.

Zgodnie z przyjętym programem ochrony przyrody województwa mazowieckiego Państwowa Straż Rybacka w Warszawie zwalcza nielegalne wycinki drzew, wysypiska śmieci i zanieczyszczenia wód na terenie całego Mazowsza. W 2013 roku patrole Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie podjęły 213 interwencji z zakresu ochrony środowiska.


Komendant Wojewódzki PSR w Warszawie
Robert KucykWyniki pracy PSR woj. mazowieckiego w lutym 2014 r.


Posterunki terenowe Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie przeprowadziły 156 akcji kontrolnych (tj. patroli potwierdzonych raportami). Uzyskano następujące wyniki:
1. Przeprowadzono 1.355 kontroli.
2. Ujawniono 130 przypadków naruszeń przepisów prawa.
Za stwierdzone naruszenia:
- 44 osoby pouczono,
- 76 osób ukarano mandatami karnymi na łaczną kwotę 14.800 zł,
- skierowano 2 wnioski o ukaranie w sprawie o wykroczenie,
- 3 sprawców przestępstw przekazano policji,
- 5 spraw przekazano innym służbom zgodnie z kompetencjami.
3. Zabezpieczono następujący sprzęt służący do popełnienia wykroczeń i przestępstw:
- 3 szt. rybackich narzędzi połowowych,
- 5 szt. wędek,
- 97 szt. innych narzędzi kłusowniczych.
Zabezpieczono 12,50 kg ryb złowionych z naruszeniem prawa. Ryby żywe zostały wypuszczone do wody, a pozostałe przekazane uprawnionemu do rybactwa, bądź zabezpieczone jako dowód w sprawach karnych.

Komendant Wojewódzki PSR w Warszawie
Robert KucykSzkolenie z zakresu ratownictwa lodowego


8 lutego 2014 roku strażnicy z posterunku terenowego Państwowej Straży Rybackiej w Płocku wzięli udział w szkoleniu z zakresu ratownictwa lodowego, przeprowadzonym przez Rejonowe Płockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Szkolenie składało się z dwóch etapów. W części teoretycznej strażnicy dowiedzieli się, jak należy zachowywać się na lodzie, jak ocenić grubość pokrywy lodowej i jej wytrzymałość, zapoznali się rodzajami wyposażenia ratowniczego i sposobami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Podczas części praktycznej, która odbyła się na zamarzniętym zalewie "Sobótka" w Płocku, strażnicy przećwiczyli techniki wydostawania się z wody oraz wykorzystywania sprzętu ratunkowego.

Podczas wykonywania swoich obowiązków w okresie zimowym strażnicy Państwowej Straży Rybackiej bardzo często kontrolują osoby poławiające ryby spod lodu. Nabyte przez strażników umiejętności poprawią bezpieczeństwo zarówno funkcjonariuszy jak i osób wędkujących na zamarzniętych akwenach.

Komendant Wojewódzki PSR w Warszawie
Robert KucykWyniki pracy PSR woj. mazowieckiego w styczniu 2014 r.


Posterunki terenowe Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie przeprowadziły 158 akcji kontrolnych (tj. patroli potwierdzonych raportami). Uzyskano następujące wyniki:
1. Przeprowadzono 990 kontroli.
2. Ujawniono 128 przypadków naruszeń przepisów prawa.
Za stwierdzone naruszenia:
- 64 osoby pouczono,
- 52 osoby ukarano mandatami karnymi na łaczną kwotę 10.250 zł,
- skierowano 1 wniosek o ukaranie w sprawie o wykroczenie,
- 5 sprawców przestępstw przekazano policji,
- 6 spraw przekazano innym służbom zgodnie z kompetencjami.
3. Zabezpieczono następujący sprzęt służący do popełnienia wykroczeń i przestępstw:
- 24 szt. rybackich narzędzi połowowych,
- 7 szt. wędek,
- 99 szt. innych narzędzi kłusowniczych.
Zabezpieczono 65,32 kg ryb złowionych z naruszeniem prawa. Ryby żywe zostały wypuszczone do wody, a pozostałe przekazane uprawnionemu do rybactwa, bądź zabezpieczone jako dowód w sprawach karnych.

Komendant Wojewódzki PSR w Warszawie
Robert KucykKłusownik z Bielina


23 stycznia 2014 roku, w okolicy miejscowości Bielino (gmina Słupno, powiat płocki), patrol Państwowej Straży Rybackiej z Posterunku Terenowego w Płocku zaobserwował w zaroślach podejrzanie zachowującego się mężczyznę. Okazało się, że mężczyzna zastawia pułapki na dziko żyjące zwierzęta.

Kłusownik został zatrzymany przez strażników, a następnie przekazany policjantom z Komendy Miejskiej Policji w Płocku. Mężczyzna przyznał się do popełnienia przestępstwa kłusownictwa łowieckiego, za które na podst. art. 52 ustawy Prawo łowieckie grozi mu kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.


Komendant Wojewódzki PSR w Warszawie
Robert KucykWyniki pracy PSR woj. mazowieckiego w 2013 r.


W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Państwowa Straż Rybacka w Warszawie uzyskała następujące wyniki:
1. Przeprowadzono 1.813 wyjazdów patrolowych.
2. Skontrolowano 21.597 osób.
3. Stwierdzono 2.728 przypadków naruszeń przepisów prawa.
Za stwierdzone naruszenia:
4. Udzielono 1.113 pouczeń.
5. Ukarano 1.511 osób mandatami karnymi na łaczną kwotę 300.700 zł.
6. Skierowano 21 wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia.
7. Przekazano policji 53 sprawców popełnionych przestępstw.
8. 30 spraw przekazano innym służbom zgodnie z kompetencjami.
9. Zatrzymano następujący sprzęt służący do popełnienia wykroczeń i przestępstw:
- 506 szt. rybackich narzędzi połowowych,
- 160 szt. wędek,
- 8 szt. sprzętu pływającego,
- 393 szt. innych narzędzi kłusowniczych.
Zabezpieczono 606,25 kg ryb złowionych z naruszeniem prawa. Ryby żywe zostały wypuszczone do wody, a pozostałe przekazane uprawnionemu do rybactwa, bądź zabezpieczone jako dowód w sprawach karnych.

Komendant Wojewódzki PSR w Warszawie
Robert KucykWyniki pracy PSR woj. mazowieckiego w grudniu 2013 r.


Przeprowadzono 154 wyjazdy patrolowe oraz dokonano 990 kontroli.
Stwierdzono 75 przypadków naruszeń przepisów prawa (głównie ustawy o rybactwie śródlądowym oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń).
Za stwierdzone naruszenia udzielono 23 pouczenia.
Nałożono 47 mandatów karnych na kwotę 10.250 zł.
1 osobę ujęto jako sprawcę przestępstwa i przekazano organom ścigania.
W związku z popełnionymi wykroczeniami skierowano 1 wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego.
3 sprawy przekazano innym służbom zgodnie z kompetencjami.
Zabezpieczono następujący sprzęt służący do popełnienia wykroczeń i przestępstw:
- 31 szt. rybackich narzędzi połowowych,
- 10 szt. wędek,
- 18 szt. innych narzędzi kłusowniczych.
Zabezpieczono 51 kg ryb złowionych z naruszeniem prawa. Wszystkie ryby były żywe i zostały wypuszczone do wody. Zabezpieczony sprzęt zdeponowano w magazynach Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie, bądź przekazano jako dowody w prowadzonych postępowaniach, lub przekazano uprawnionym do rybactwa za pokwitowaniem.

Komendant Wojewódzki PSR w Warszawie
Robert KucykStrażnica w Białobrzegach


12 grudnia 2013 roku o godzinie 1300 w Białobrzegach, gm. Nieporęt odbyło się uroczyste oddanie do użytkowania budynku Państwowej Straży Rybackiej. Strażnica została wyremontowana dzięki wsparciu Wojewody Mazowieckiego, który zabezpieczył na ten cel w budżecie Straży kwotę 200 tysięcy złotych, oraz dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, który sfinansował termomodernizację budynku w kwocie 179 tysięcy złotych.

W uroczystości wzięli udział Wicewojewoda Mazowiecki, Pan Dariusz Piątek oraz Zastępca Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Pan Michał Kuliński. Obecni byli również przedstawiciele samorządu lokalnego oraz służb współpracujących z Państwową Strażą Rybacką.

Strażnica stanowi bazę dla realizacji ochrony wód Jeziora Zegrzyńskiego, przyujściowych odcinków rzek Narwi, Bugu i Rządzy oraz Kanału Żerańskiego.

Pragnę podziękować Wojewodzie Mazowieckiemu oraz Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie za wspieranie Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie w realizacji naszych zadań. Jestem przekonany, że dzięki tej inwestycji wzrośnie skuteczność ochrony wód znajdujących się na terenie powiatu legionowskiego, który ze względu na Jezioro Zegrzyńskie jest obszarem o największej presji kłusowniczej na Mazowszu.

Komendant Wojewódzki PSR w Warszawie
Robert KucykWyniki pracy PSR woj. mazowieckiego w listopadzie 2013 r.


Przeprowadzono 167 wyjazdów patrolowych oraz dokonano 1.860 kontroli.
Stwierdzono 230 przypadków naruszeń przepisów prawa (głównie ustawy o rybactwie śródlądowym oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń).
Za stwierdzone naruszenia udzielono 89 pouczeń.
Nałożono 128 mandatów karnych na kwotę 26.450 zł.
9 osób ujęto jako sprawców przestępstw i przekazano organom ścigania.
W związku z popełnionymi wykroczeniami skierowano 2 wnioski o ukaranie do Sądów Rejonowych.
2 sprawy przekazano innym służbom zgodnie z kompetencjami.
Zabezpieczono następujący sprzęt służący do popełnienia wykroczeń i przestępstw:
- 29 szt. rybackich narzędzi połowowych,
- 17 szt. wędek,
- 1 szt. innych narzędzi kłusowniczych,
- 1 szt. sprzętu pływającego.
Zabezpieczono 21 kg ryb złowionych z naruszeniem prawa. Wszystkie ryby były żywe i zostały wypuszczone do wody. Zabezpieczony sprzęt zdeponowano w magazynach Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie, bądź przekazano jako dowody w prowadzonych postępowaniach, lub przekazano uprawnionym do rybactwa za pokwitowaniem.

Komendant Wojewódzki PSR w Warszawie
Robert KucykKłusownictwo w obrębie ochronnym


01.12.2013 r. strażnicy Państwowej Straży Rybackiej Posterunku Terenowego w Warszawie wspólnie ze Strażą Wód Okręgu Mazowieckiego PZW, patrolując obręb ochronny na Narwi w okolicy miejscowości Dębe, zauważyli mężczyznę nielegalnie poławiającego ryby metodą na tzw. "szarpaka". Po powiadomieniu Policji z Komisariatu Rzecznego, mężczyznę zatrzymano.
Okazał się nim Piotr S., wielokrotnie już zatrzymywany za kłusownictwo.

Za popełnienie przestępstwa określonego w art. 27 c ust. 1 pkt. 4 ustawy o rybactwie śródlądowym, mężczyźnie grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Komendant Wojewódzki PSR w Warszawie
Robert KucykGwałciciel z Ostrołęki ujęty dzięki pomocy strażników


9 listopada 2013 r. strażnicy Państwowej Straży Rybackiej z Posterunku Terenowego w Ostrołęce pełnili służbę wspólnie z policjantem z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce. Około godziny 15:00 dyżurny KMP w Ostrołęce zgłosił napad i usiłowanie gwałtu na nieletniej w okolicy mostu drogowego nad Narwią w Ostrołęce.

Na miejsce zdarzenia natychmiast udał się wspólny patrol policji i Państwowej Straży Rybackiej. Poszkodowana, szesnastoletnia dziewczyna, wskazała funkcjonariuszom, w którym kierunku zbiegł napastnik. Po krótkim pościgu, mężczyzna został zatrzymany przez funkcjonariuszy w pobliskim lesie.

W stosunku do zatrzymanego został zastosowany areszt tymczasowy na okres trzech miesięcy. Postawiono mu zarzuty usiłowania gwałtu oraz napadu na osobę nieletnią.

Komendant Wojewódzki PSR w Warszawie
Robert KucykSzarpakowcy na zimowiskach ryb


Późną jesienią ryby zaczynają gromadzić się w miejscach ich zimowego bytowania, w tzw. "zimowiskach". Sytuację tę wykorzystują amatorzy rybiego mięsa, którzy przy zastosowaniu jednej z najbardziej brutalnych metod kłusowniczych, tj. metody kaleczącej (tzw. "szarpaka"), odławiają ostatnie okazy ryb drapieżnych oraz ryb spokojnego żeru.

14 listopada 2013 r. strażnicy z płockiego posterunku Państwowej Straży Rybackiej zatrzymali na gorącym uczynku czterech mężczyzn poławiających ryby metodą kaleczącą na "zimowisku" ryb w rzece Wiśle w Płocku. Łącznie w miesiącu listopadzie strażnicy z tutejszego posterunku zatrzymali i przekazali organom ścigania już pięć osób poławiających ryby metodą na tzw. "szarpaka".

Wszystkim zatrzymanym osobom, za popełnienie przestępstwa określonego w art. 27 c ust. 1 pkt. 4 ustawy o rybactwie śródlądowym grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.


Komendant Wojewódzki PSR w Warszawie
Robert KucykWyniki pracy PSR woj. mazowieckiego w październiku 2013 r.


Przeprowadzono 174 wyjazdy patrolowe oraz dokonano 1.904 kontroli.
Stwierdzono 230 przypadków naruszeń przepisów prawa (głównie ustawy o rybactwie śródlądowym oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń).
Za stwierdzone naruszenia udzielono 99 pouczeń.
Nałożono 122 mandaty karne na kwotę 22.400 zł.
2 osoby ujęto jako sprawców przestępstw i przekazano organom ścigania.
W związku z popełnionymi wykroczeniami skierowano 2 wnioski o ukaranie do Sądów Rejonowych.
5 spraw przekazano innym służbom zgodnie z kompetencjami.
Zabezpieczono następujący sprzęt służący do popełnienia wykroczeń i przestępstw:
- 43 szt. rybackich narzędzi połowowych,
- 14 szt. wędek,
- 3 szt. innych narzędzi kłusowniczych,
- 1 szt. sprzętu pływającego.
Zabezpieczono ok. 41 kg ryb złowionych z naruszeniem prawa. Wszystkie ryby były żywe i zostały wypuszczone do wody. Zabezpieczony sprzęt zdeponowano w magazynach Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie, bądź przekazano jako dowody w prowadzonych postępowaniach, lub przekazano uprawnionym do rybactwa za pokwitowaniem.

Komendant Wojewódzki PSR w Warszawie
Robert KucykPodwodne kłusownictwo


08.10.2013 r. strażnicy z posterunku w Płocku zatrzymali płetwonurka, który w godzinach nocnych łowił pod wodą ryby przy pomocy kuszy z harpunem.
Zdarzenie miało miejsce nad jez. Białym (pow. gostyniński).

W czasie 3 godzin podwodnego, nocnego polowania, płetwonurek złowił 11 szczupaków (w tym 8 niewymiarowych) oraz 2 liny.

W związku z popełnieniem 6 wykroczeń przeciwko ustawie o rybactwie śródlądowym (w tym brak karty łowiectwa podwodnego), sprawę skierowano o ukaranie do Sądu Rejonowego.

Za popełnione wykroczenia płetwonurkowi grozi kara ograniczenia wolności albo kara grzywny nie niższa niż 200 zł. Ponadto sąd orzeka o podaniu orzeczenia o ukaraniu do publicznej wiadomości na koszt ukaranego oraz przepadek narzędzi połowowych i innych przedmiotów, które służyły do popełnienia wykroczenia.


Komendant Wojewódzki PSR w Warszawie
Robert KucykWyniki pracy PSR woj. mazowieckiego we wrześniu 2013 r.


Przeprowadzono 178 wyjazdów patrolowych oraz dokonano 2.227 kontroli.
Stwierdzono 323 przypadki naruszeń przepisów prawa (głównie ustawy o rybactwie śródlądowym oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń).
Za stwierdzone naruszenia udzielono 123 pouczenia.
Nałożono 191 mandatów karnych na kwotę 33.850 zł.
4 osoby ujęto jako sprawców przestępstw i przekazano organom ścigania.
W związku z popełnionymi wykroczeniami skierowano 3 wnioski o ukaranie do Sądów Rejonowych.
2 sprawy przekazano innym służbom zgodnie z kompetencjami.
Zatrzymano następujący sprzęt służący do popełnienia wykroczeń i przestępstw:
- 38 szt. rybackich narzędzi połowowych,
- 12 szt. wędek,
- 1 szt. innych narzędzi kłusowniczych,
- 1 szt. sprzętu pływającego.


Komendant Wojewódzki PSR w Warszawie
Robert KucykWyniki pracy PSR woj. mazowieckiego w sierpniu 2013 r.


Przeprowadzono 145 wyjazdów patrolowych oraz dokonano 2.525 kontroli.
Stwierdzono 337 przypadków naruszeń przepisów prawa (głównie ustawy o rybactwie śródlądowym oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń).
Za stwierdzone naruszenia udzielono 106 pouczeń.
Nałożono 222 mandaty karne na kwotę 43.750 zł.
W związku z popełnionymi wykroczeniami skierowano 5 wniosków o ukaranie do Sądów Rejonowych.
4 sprawy przekazano innym służbom zgodnie z kompetencjami.
Zatrzymano następujący sprzęt służący do popełnienia wykroczeń i przestępstw:
- 32 szt. rybackich narzędzi połowowych,
- 22 szt. wędek,
- 2 szt. innych narzędzi kłusowniczych.
Zabezpieczono ok. 31 kg ryb złowionych z naruszeniem prawa. Ryby żywe zostały wypuszczone do wody, a pozostałe przekazane uprawnionemu do rybactwa, bądź zabezpieczone jako dowód w sprawach karnych.

Komendant Wojewódzki PSR w Warszawie
Robert KucykWyniki pracy PSR woj. mazowieckiego w lipcu 2013 r.


Przeprowadzono 152 wyjazdy patrolowe oraz dokonano 2.284 kontrole.
Stwierdzono 284 przypadki naruszeń przepisów prawa (głównie ustawy o rybactwie śródlądowym oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń).
Za stwierdzone naruszenia udzielono 83 pouczenia.
Nałożono 192 mandaty karne na kwotę 38.450 zł.
Zgłoszono zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa kłusownictwa rybackiego wobec 2 sprawców.
W związku z popełnionymi wykroczeniami skierowano 2 wnioski o ukaranie do Sądów Rejonowych.
5 spraw przekazano innym służbom zgodnie z kompetencjami.
Zatrzymano następujący sprzęt służący do popełnienia wykroczeń i przestępstw:
- 41 szt. rybackich narzędzi połowowych,
- 12 szt. wędek,
- 1 szt. innych narzędzi kłusowniczych.
Zabezpieczono ok. 38 kg ryb złowionych z naruszeniem prawa. Ryby żywe zostały wypuszczone do wody, a pozostałe przekazane uprawnionemu do rybactwa, bądź zabezpieczone jako dowód w sprawach karnych.

Komendant Wojewódzki PSR w Warszawie
Robert KucykWyniki pracy PSR woj. mazowieckiego w czerwcu 2013 r.


Przeprowadzono 158 wyjazdów patrolowych oraz dokonano 2.739 kontroli.
Stwierdzono 379 przypadków naruszeń przepisów prawa (głównie ustawy o rybactwie śródlądowym oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń).
Za stwierdzone naruszenia udzielono 138 pouczeń.
Nałożono 232 mandaty karne na kwotę 47.000 zł.
2 osoby ujęto jako sprawców przestępstw i przekazano organom ścigania.
W związku z popełnionymi wykroczeniami skierowano 3 wnioski o ukaranie do Sądów Rejonowych.
4 sprawy przekazano innym służbom zgodnie z kompetencjami.
Zatrzymano następujący sprzęt służący do popełnienia wykroczeń i przestępstw:
- 88 szt. rybackich narzędzi połowowych,
- 27 szt. wędek,
- 2 szt. innych narzędzi kłusowniczych,
- 1 szt. sprzętu pływającego.
Zabezpieczono ok. 39 kg ryb złowionych z naruszeniem prawa. Ryby żywe zostały wypuszczone do wody, a pozostałe przekazane uprawnionemu do rybactwa, bądź zabezpieczone jako dowód w sprawach karnych.

Komendant Wojewódzki PSR w Warszawie
Robert KucykKłusował sieciami w rzece Wiśle


14 czerwca 2013 roku, ok. godz. 22:00 strażnicy Państwowej Straży Rybackiej z posterunku terenowego w Płocku, wspólnie ze strażnikami Społecznej Straży Rybackiej z Wyszogrodu, zatrzymali na gorącym uczynku mężczyznę dokonującego nielegalnego połowu sieciowego w rzece Wiśle, w okolicy miejscowości Pieczyska Iłowskie (powiat sochaczewski).

Jako dowód w sprawie karnej zabezpieczono łódź oraz trzy sieci rybackie. Dalsze czynności w sprawie prowadzą policjanci z Sochaczewa.

Zgodnie z art. 27c ust. 1 pkt. 2 ustawy o rybactwie śródlądowym, kłusownikowi grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Pragnę podziękować kolegom ze Społecznej Straży Rybackiej za wspieranie naszej służby w walce z kłusownictwem na obszarze całego województwa mazowieckiego.Komendant Wojewódzki PSR w Warszawie
Robert KucykWyniki pracy PSR woj. mazowieckiego w maju 2013 r.


Przeprowadzono 145 wyjazdów patrolowych oraz dokonano 2.442 kontrole.
Stwierdzono 306 przypadków naruszeń przepisów prawa (głównie ustawy o rybactwie śródlądowym oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń).
Za stwierdzone naruszenia udzielono 106 pouczeń.
Nałożono 197 mandatów karnych na kwotę 40.950 zł.
3 osoby ujęto jako sprawców przestępstw i przekazano organom ścigania.
2 sprawy przekazano innym służbopm zgodnie z kompetencjami.
Zatrzymano następujący sprzęt służący do popełnienia wykroczeń i przestępstw:
- 83 szt. rybackich narzędzi połowowych,
- 18 szt. wędek.
Zabezpieczono 114 kg ryb złowionych z naruszeniem prawa. Ryby żywe zostały wypuszczone do wody, a pozostałe przekazane uprawnionemu do rybactwa, bądź zabezpieczone jako dowód w sprawach karnych.

Komendant Wojewódzki PSR w Warszawie
Robert KucykWyniki pracy PSR woj. mazowieckiego w kwietniu 2013 r.


Przeprowadzono 141 wyjazdów patrolowych oraz dokonano 1.647 kontroli.
Stwierdzono 194 przypadki naruszeń przepisów prawa (głównie ustawy o rybactwie śródlądowym oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń).
Za stwierdzone naruszenia udzielono 113 pouczeń.
Nałożono 73 mandaty karne na kwotę 14.850 zł.
5 osób ujęto jako sprawców przestępstw i przekazano organom ścigania.
W związku z popełnionymi wykroczeniami skierowano 2 wnioski o ukaranie do Sądów Rejonowych.
1 sprawę przekazano innym służbopm zgodnie z kompetencjami.
Zatrzymano następujący sprzęt służący do popełnienia wykroczeń i przestępstw:
- 65 szt. rybackich narzędzi połowowych,
- 5 szt. wędek,
- 4 szt. innych narzędzi kłusowniczych,
- 1 szt. sprzętu pływającego.
Zabezpieczono ok. 65 kg ryb złowionych z naruszeniem prawa. Ryby żywe zostały wypuszczone do wody, a pozostałe przekazane uprawnionemu do rybactwa, bądź zabezpieczone jako dowód w sprawach karnych.

Komendant Wojewódzki PSR w Warszawie
Robert KucykKonferencja pt. "Zagrożenia kłusownictwem rybackim na obszarze województwa mazowieckiego"


26 kwietnia 2013 r. w budynku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się konferencja prasowa pt. "Zagrożenia kłusownictwem rybackim na obszarze województwa mazowieckiego".

W konferencji wzięli udział Wicewojewoda Mazowiecki, Dariusz Piątek, oraz komendant wojewódzki Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie, Robert Kucyk.

Celem konferencji było ukazanie szkodliwości zjawiska kłusownictwa rybackiego, przybliżenie działań podejmowanych przez Państwową Straż Rybacką oraz zachęcenie do współpracy z tą służbą na rzecz zwalczania kłusownictwa.

Podczas konferencji zaprezentowano zarekwirowane narzędzia kłusownicze i przedstawiono efekty pracy uzyskane przez mazowieckich strażników w 2012 roku.

Wicewojewoda Mazowiecki, Dariusz Piątek, podkreślił potrzebę ochrony wód przed kłusownictwem i zaapelował o zgłaszanie Państwowej Straży Rybackiej wszystkich zaobserwowanych przypadków naruszeń przepisów prawa.Komendant Wojewódzki PSR w Warszawie
Robert KucykKłusownicy ujęci nad Wkrą


18 kwietnia 2013 r. ok. godziny 20:30 w miejscowości Dziektarzewo (powiat płoński) patrol Państwowej Straży Rybackiej z posterunku w Ciechanowie zatrzymał na gorącym uczynku trzech mężczyzn, którzy dokonywali nielegalnego połowu sieciowego ryb na rzece Wkrze.

Mężczyźni zostali przekazani policjantom z Komendy Powiatowej Policji w Płońsku. W toku dalszych czynności, polegających na przeszukaniu miejsc zamieszkania kłusowników, funkcjonariusze policji i PSR zabezpieczyli kolejne sieci rybackie.

Należy podkreślić, iż jeden z zatrzymanych tego samego dnia otrzymał dokumenty uprawniające do amatorskiego połowu ryb i wstąpił w szeregi Polskiego Związku Wędkarskiego.

Zgodnie z art. 27c ust. 1 pkt. 2 ustawy o rybactwie śródlądowym kłusownikom grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Ze względu na okres odbywającego się obecnie tarła ryb, apelujemy do wszystkich, którym leży na sercu ochrona naszych wód o współpracę i informowanie nas o wszelkich przejawach kłusownictwa.


Komendant Wojewódzki PSR w Warszawie
Robert KucykWyniki pracy PSR woj. mazowieckiego w marcu 2013 r.


Przeprowadzono 138 wyjazdów patrolowych oraz dokonano 1085 kontroli.
Stwierdzono 124 przypadki naruszeń przepisów prawa (głównie ustawy o rybactwie śródlądowym oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń).
Za stwierdzone naruszenia udzielono 83 pouczenia.
Nałożono 35 mandatów karnych na kwotę 7.850 zł.
5 osób ujęto jako sprawców przestępstw i przekazano organom ścigania.
Zatrzymano następujący sprzęt służący do popełnienia wykroczeń i przestępstw:
- 43 szt. rybackich narzędzi połowowych,
- 2 szt. wędek,
- 33 szt. innych narzędzi kłusowniczych.
Zabezpieczono ok. 56 kg ryb złowionych z naruszeniem prawa. Ryby żywe zostały wypuszczone do wody, a pozostałe przekazane uprawnionemu do rybactwa, bądź zabezpieczone jako dowód w sprawach karnych.

Komendant Wojewódzki PSR w Warszawie
Robert KucykSzkolenie z udzielania pierwszej pomocy


27 marca 2013 r. instruktorzy z Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeprowadzili szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie.

Szkolenie kładło nacisk na zdobycie praktycznych umiejętności w wykonywaniu podstawowych czynności ratowniczych do czasu przybycia lekarza, z uwzględnieniem rodzaju i charakteru służby strażnika Państwowej Straży Rybackiej. W szkoleniu wzięło udział 38 osób.

Podczas wykonywania obowiązków służbowych strażnicy Państwowej Straży Rybackiej często mają do czynienia z sytuacjami, w których występują osoby poszkodowane. Umiejętności nabyte przez strażników w czasie szkolenia mogą w przyszłości uratować ludzkie życie.Komendant Wojewódzki PSR w Warszawie
Robert KucykWiślany kłusownik


12 marca 2013 r., około godziny 9:00, w okolicach miejscowości Wykowo, powiat płocki, strażnicy Państwowej Straży Rybackiej z posterunku terenowego w Płocku zatrzymali na gorącym uczynku mężczyznę dokonującego nielegalnego połowu ryb w rzece Wiśle przy użyciu ośmiu sieci rybackich. Mężczyznę, wraz z przedmiotami zatrzymanymi jako dowód w sprawie (łódź, sieci i ryby) przekazano policjantom z Komisariatu Policji Płock-Podolszyce.

Następnie strażnicy PSR wraz z policjantami dokonali przeszukania miejsca zamieszkania kłusownika. W wyniku przeprowadzonych czynności zatrzymano kolejne narzędzia kłusownicze w postaci 17 sztuk rybackich narzędzi połowowych (wontony, drygawice i żaki).

Zgodnie z art. 27c ust. 1 pkt. 2 ustawy o rybactwie śródlądowym, za popełnienie przestępstwa kłusownictwa rybackiego mężczyźnie grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.Komendant Wojewódzki PSR w Warszawie
Robert KucykWyniki pracy PSR woj. mazowieckiego w lutym 2013 r.


Przeprowadzono 132 wyjazdy patrolowe oraz dokonano 1009 kontroli.
Stwierdzono 110 przypadków naruszeń przepisów prawa (głównie ustawy o rybactwie śródlądowym oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń).
Za stwierdzone naruszenia udzielono 73 pouczenia.
Nałożono 25 mandatów karnych na kwotę 4.750 zł.
11 osób ujęto jako sprawców przestępstw i przekazano organom ścigania.
Zatrzymano następujący sprzęt służący do popełnienia wykroczeń i przestępstw:
- 13 szt. rybackich narzędzi połowowych,
- 8 szt. wędek,
- 185 szt. innych narzędzi kłusowniczych.
Zabezpieczono ok. 32 kg ryb złowionych z naruszeniem prawa. Ryby żywe zostały wypuszczone do wody, a pozostałe przekazane uprawnionemu do rybactwa, bądź zabezpieczone jako dowód w sprawach karnych.

Komendant Wojewódzki PSR w Warszawie
Robert KucykMetoda kalecząca na zimowisku.


14 lutego 2013 r. strażnicy Państwowej Straży Rybackiej z posterunku w Płocku zatrzymali na gorącym uczynku trzech mężczyzn, którzy w Wiśle, w okolicy śluzy stoczni rzecznej w Płocku, poławiali ryby zgormadzone na zimowisku przy użyciu metody kaleczącej. Mężczyźni posiadali przy sobie 7 sumów, 2 leszcze i brzanę - wszystkie złowione metodą na tzw. "szarpaka".

Akcja strażników zakończyła się zatrzymaniem kłusowników dzięki informacjom otrzymanym od wędkarzy oraz dwudniowej obserwacji zimowiska ryb.

Kłusownicy zostali przekazani policjantom z Komendy Miejskiej Policji w Płocku. Zgodnie z art. 27 c ustawy o rybactwie śródlądowym, mężczyznom grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Dziękujemy wszystkim osobom, którzy obdarzają nas swoim zaufaniem i prosimy o dalszą współpracę na rzecz zwalczania kłusownictwa na obszarze województwa mazowieckiego.Komendant Wojewódzki PSR w Warszawie
Robert KucykWyniki pracy PSR woj. mazowieckiego w styczniu 2013 r.


Przeprowadzono 129 wyjazdów patrolowych oraz dokonano 885 kontroli.
Stwierdzono 134 przypadki naruszeń przepisów prawa (głównie ustawy o rybactwie śródlądowym oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń).
Za stwierdzone naruszenia udzielono 77 pouczeń.
Nałożono 47 mandatów karnych na kwotę 10.150 zł.
9 osób ujęto jako sprawców przestępstw i przekazano organom ścigania.
Zatrzymano następujący sprzęt służący do popełnienia wykroczeń i przestępstw:
- 9 szt. rybackich narzędzi połowowych,
- 6 szt. wędek,
- 143 szt. innych narzędzi kłusowniczych.
Zabezpieczono ok. 18 kg ryb złowionych z naruszeniem prawa. Ryby żywe zostały wypuszczone do wody, a pozostałe przekazane uprawnionemu do rybactwa, bądź zabezpieczone jako dowód w sprawach karnych.


Komendant Wojewódzki PSR w Warszawie
Robert KucykZimowe kłusownictwo


25 stycznia 2013 r., ok. godz. 19:10, patrol Państwowej Straży Rybackiej z Posterunku Terenowego w Pułtusku dokonał zatrzymania pięciu mężczyzn, którzy na starorzeczu Bugu w miejscowości Dręszew (gm. Dąbrówka, powiat wołomiński) odławiali w przeręblach ryby dotknięte zimową przyduchą (niedoborem tlenowym). Kłusownicy przy użyciu sztucznego źródła światła oraz podbieraków odławiali ryby, które podpływały do powierzchni w celu zaczerpnięcia powietrza (między innymi szczupaki objęte zarówno wymiarem, jak i okresem ochronnym o długości od 10 cm do 30 cm).

Kłusowników wraz z przedmiotami zabezpieczonymi, jako dowód w sprawie przekazano policjantom z Komisariatu Policji w Radzyminie. Zgodnie z art. 27 c ustawy o rybactwie śródlądowym, mężczyznom grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Skuteczna interwencja była możliwa dzięki szybkiej reakcji strażników na telefoniczne zgłoszenie od wędkarza.

W miesiącu styczniu patrole mazowieckiej PSR zatrzymały i przekazały organom ścigania 9 sprawców przestępstwa kłusownictwa rybackiego.

Dziękujemy wszystkim osobom, którym leży na sercu ochrona naszych wód śródlądowych i prosimy o dalsze informowanie Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie o wszelkich przejawach kłusownictwa na Mazowszu.Komendant Wojewódzki PSR w Warszawie
Robert Kucyk

Kontakty e-mail:Komenda Wojewódzka
komwoj@psr.waw.pl

księgowość
ksiegowosc@psr.waw.pl
Siedlce
posterunek internetowy
siedlce@psr.waw.pl


Copyright PSR Warszawa - opiekun Rafał Kuczborski