Państwowa Straż Rybacka z Warszawy opiekuje się wodami Województwa Mazowieckiego. Oprócz Komendy Wojewódzkiej swoje posterunki terenowe ma w Ciechanowie, Ostrołęce, Małkinii, Płocku, Pułtusku, Radomiu, Siedlcach i Warszawie.
    Do zakresu działania Państwowej Straży Rybackiej należy:
  • Kontrola przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym i wydanych na jej podstawie przepisów,
  • Nadzorowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej na terenie województwa,
  • Współdziałanie z Policją, Strażą Leśną i Łowiecką, Społeczną Strażą Rybacką oraz innymi jednostkami organizacyjnymi i społecznymi działającymi na rzecz zwalczania kłusownictwa rybackiego i ochrony wód oraz ochrony przyrody i przestrzegania prawa w tym zakresie,
  • Współpraca i współdziałanie z Państwowymi Strażami Rybackimi z ościennych województw,
  • Prowadzenie postępowań w przypadkach ujawnienia wykroczeń naruszających przepisy ustawy o rybactwie śródlądowym.
Komenda Wojewódzka
Warszawa
ul. Żółkiewskiego 17
05-075 Warszawa-Wesoła
tel. 0*22 773 94 60
tel./fax 0*22 773 94 61

Komendant Wojewódzki
Robert Kucyk

 


komwoj@psr.waw.pl

ksiegowosc@psr.waw.pl

© Copyright PSR Warszawa - opiekun Rafał Kuczborski

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie