Państwowa Straż Rybacka

Komenda Wojewódzka Warszawa

 

Zakup samochodów terenowych typu pick-up

Numer dokumentu: 594213-N-2018
Numer sprawy: KW.201.3.2018
Dodano: 2018-08-02, aktualizacja: 2021-12-01, opublikował: Rafał Kuczborski
2018-08-02
Status zamówienia: zakończone
Zakończone: 2018-08-20
liczba odsłon: 225

Informacja z sesji otwarcia ofert

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: KW.201.3.2018. Nazwa zadania: „Zakup samochodów terenowych typu pick-up”

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 555 140 PLN

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie informuje, że w dniu 2 sierpnia 2018 r. o godzinie 11:30 odbyło się otwarcie ofert.

Lp.  Nazwa 
wykonawcy
Adres 
wykonawcy 
Cena 
brutto 
[PLN] 
Termin wykonania zamówienia  Okres gwarancji  Warunki płatności
1 Marvel Sp. z o.o. Ul. Żelazna 7
90-332 Łódź
497 904 Do 23 listopada 2018 r.   60 m-cy do 30 dni licząc od dnia dostarczenia faktury
2 Wasilewski i Syn sp. z o.o.
Oddział 
w Białymstoku
Ul. Kleeberga 68
15-694 Białystok 
526 500 Do 23 listopada 2018 r.  36 m-cy  Przelewem w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia faktury
3 Technotop 
Sp. z o.o.
Konopnica 164 A
21-030 Motycz
468 876 Do 23 listopada 2018 r. 36 m-cy Przelewem w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia faktury
4 Anro Trade 
Sp. J. Eksport Import R Walder i T Walder
Ul. Oliwska 58,
80-209 Chwaszczyno
522 496 Do 23 listopada 2018 r.  36 m-cy Przelewem w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia faktury
5 Kendler 
Sp. z o.o.
Autoryzowany Dealer Sp. K..

Ul. Rybacka 39A,
82-103 Jantar

Adres do korespondencji:
Kazimierzowo 4B,
82-300 Elbląg

531 980 Do 23 listopada 2018 r. 36 m-cy Przelewem w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia faktury
6 Grupa PGD
sp. z o.o. 
sp. k.

Ul. Rzemieślnicza 26,
30-403 Kraków

Adres do korespondencji:
Al. Walentego Roździeńskiego 190,
40-203 Katowice

471 336 Do 23 listopada 2018 r.  36 m-cy  Przelewem w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia faktury
7 Auto Podlasie Sp. z o.o. Ul. Terespolska 14,
08-110 Siedlce
596 000 Do 23 listopada 2018 r.  36 m-cy Przelewem w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia faktury 
8 Sobiesław Zasada Automotive Sp. z o.o. Sp.

 Ul. Armii Krajowej 19,
30-150 Kraków

Adres do korespondencji: 
Ul. Aleksandrowska 11,
91-201 Łódź 

675 282,64  Do 23 listopada 2018 r.  36 m-cy Przelewem w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia faktury
9 Toyota Radość Autoryzowany Dealer Toyota Motor Poland CO. LTD Kleszczewscy SP. J.  Ul. Patriotów 271 04-767 Warszawa 568 612 Do 23 listopada 2018 r.  36 m-cy Przelewem w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia faktury


Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych wyżej wymienieni wykonawcy zobowiązani są w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia).

Warszawa, dnia 28.07. 2018 r.

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: KW.201.3.2018.

Nazwa zadania:

Zakup samochodów terenowych typu pick-up


Odpowiedzi na pytania dot. SIWZ


Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579). Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie informuje, iż wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Poniżej przedstawiamy treść zapytań i odpowiedzi na pytania.


Pytanie 1
Czy Zamawiający dopuści cztery jednakowo wyposażone samochody w różnych lakierach metalizowanych? Zaznaczam, iż nie będą to kolory: biały, czerwony, żółty i złoty.
Odpowiedź
Tak. Zapis „cztery jednakowe” w III.2. SIWZ oznacza, że wszystkie cztery samochody muszą być tej samej marki, tego samego modelu, o tych samych parametrachtechnicznych
i jakościowych oraz jednakowo wyposażone. Natomiast zgodnie z III.3.5. SIWZ Zamawiający dopuszcza wszystkie kolory oprócz białego, czerwonego, żółtego i złotego,
pod warunkiem, że jest to lakier metalizowany.


Pytanie 2
Czy Zamawiający dopuści samochody posiadające gwarancję na okres 3lat z limitem przebiegu 160 000km?
Odpowiedź
Tak. Zamawiający dopuści samochody posiadające gwarancję na okres 3lat z limitem przebiegu 160 000km.


Pytanie 3
Czy Zamawiający dopuści zużycie paliwa 7,6 litrów oleju napędowego na 100 km – zaznaczamy, że różnica między 7,5 l/100 km a 7,6 l/100 km jest minimalna.
Odpowiedź
Nie. Zgodnie z III.3.8. SIWZ Zamawiający odrzuci ofertę na dostawę samochodów, których zużycie paliwa w cyklu mieszanym (łączonym), zmierzone według procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych będzie wyższe niż 7,5 litrów oleju napędowego na 100 km. Dla Zamawiającego niskie zużycie paliwa ma duże znaczenie. Zamawiający nie zamierza zmieniać zapisów SIWZ, aby dopuścić modele samochodów o wyższym spalaniu.


Pytanie 4
O jakim typie skrzyni ładunkowej mają być nadwozia samochodów? (kształt zabudowy pokrywający się z linią zabudowy nadwozia) czy chodzi o typ zabudowy Hard czy zabudowa płaska?
Odpowiedź
Zapis „Zabudowa skrzyni ładunkowej w kolorze nadwozia, kształt zabudowy pokrywający się z linią zabudowy nadwozia samochodu” w III.3.18. SIWZ oznacza, że ma to być zabudowa typu Hardtop (wysoka).

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści elementy osłony, ozdoby równoważne z orurowaniem zewnętrznym przednim?

Odpowiedź

Nie. Zamawiający nie dopuści takiego rozwiązania. Orurowanie zewnętrzne przednie,
o którym mowa w III.3.20. SIWZ ma zabezpieczać nadwoziesamochodu przed uszkodzeniem podczas jazdy terenowej.Orurowanie zgodnie z zapisem III.2. SIWZ musi spełniać wymagania przepisów prawa obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie dopuszczenia pojazdów do ruchu drogowego.

Robert Kucyk – komendant wojewódzki Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie

 

Aktualizacja: 30.07.2018 r.

Pytanie 6
Dotyczy zapisu PKT.3 ppkt. 18:
„18) Zabudowa skrzyni ładunkowej w kolorze nadwozia, kształt zabudowy pokrywający się z linią zabudowy nadwozia samochodu „
Czy zamawiający chciałby doprecyzować wymagania odnośnie zabudowy tzn: czy zabudowa ma być pełna bez szyb bocznych czy z szybami bocznymi lub inne zgodnie z preferencjami Zamawiającego??
Wyjaśniamy:
Każda z zabudów oferowanych do danego typu pojazdu ma inna cenę zakupu i musi być określona, skalkulowana na etapie ofertowania.
Co oznacza, że nie może być zmieniona względem upodobania i ewentualnych potrzeb przez Zamawiającego po wyborze oferenta.

Odpowiedź
Zamawiający preferuje zabudowę pełną, bez szyb.

Pytanie 7
Dotyczy zapisu PKT.3 ppkt. 24:
„24) Autoryzowany serwis w okresie gwarancyjnym w odległości nie większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego „
Czy zamawiający ma na myśli wskazanie Autoryzowanego punktu serwisowego czy zapewnienie w cenie pojazdu pokrycia kosztów Serwisu w Autoryzowanym punkcie ??

Odpowiedź
Zamawiający ma na myśli wskazanie autoryzowanego punktu serwisowego, w którym będzie mógł dokonywać przeglądów okresowych i ewentualnych napraw samochodu. Zamawiający nie ujął w SIWZ zapewnienia pokrycia kosztów serwisu.

 

Robert Kucyk – komendant wojewódzki Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie

Aktualizacja: 31.07.2018 r.

Pytanie 8
Czy zamawiający dopuszcza pojazd z automatyczną skrzynią biegów?
Odpowiedź
Nie. Zgodnie z III.3.10. SIWZ pojazdy mają być wyposażone w manualną skrzynię biegów.


Pytanie 9
Czy w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym KW.201.3.2018. zamawiający dopuszcza samochód wyposażony w automatyczną skrzynię zmiany biegów?
Odpowiedź
Nie. Zgodnie z III.3.10. SIWZ pojazdy mają być wyposażone w manualną skrzynię biegów.

Korzystając z naszej przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Używamy ich do celów statystycznych. W programie służącym do obsługi stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Rozumiem