Państwowa Straż Rybacka

Komenda Wojewódzka Warszawa

 

Zakup łodzi patrolowej z silnikiem zaburtowym i przyczepą podłodziową

Numer sprawy: KW.201.5.2018
Dodano: 2018-08-24, aktualizacja: 2021-12-01, opublikował: Rafał Kuczborski
Warszawa, 2018-08-24
Status zamówienia: zakończone
Zakończone: 2018-08-31
liczba odsłon: 239

Zapytanie ofertowe

W związku z zawarciem umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, o dofinansowanie operacji pt. „Zakup środków transportu dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie”(operacja jest współfinansowana ze środków unijnych Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze na lata 2014-2020”), Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na dostawę zestawu składającego się z łodzi motorowej z silnikiem zaburtowym oraz przyczepą podłodziową. Oferta musi spełnić następujące wymagania:

Przedmiot zamówienia:
1. Łódź Buster M:
• Fabrycznie nowa, nieużywana, rok produkcji 2017 lub 2018
• Gwarancja – minimum 24 miesiące
• Długość – 4,80 m
• Szerokość – 1,85 m
• Zanurzenie – 0,27 m
• Waga – 355 kg
• Max ilość osób – 5
• Pojedyncza konsola kierownicza po prawej stronie
• Klasa – C
• Wyposażenie dodatkowe: reflektor typu szperacz, gaśnica, obijacze, pojemnik
na akumulator, wyłącznik główny prądu, wiosło, pagaj, koło ratunkowe.


2. Silnik zaburtowy Yamaha 40KM FETL
• Fabrycznie nowy, nieużywany, rok produkcji 2017 lub 2018
• Gwarancja – minimum 24 miesiące
• Moc (KM) – 40
• Typ silnika – czterosuw
• Cylindry – 3
• Pojemność (cm3) – 747
• Waga – 98 kg
• Alternator 12V – 17Amp
• Oznaczenie kolumny – L
• System podnoszenia i trymowania
• Rozruch – elektryczny
• Sterowanie – kierownica
• Silnik z przeglądem zerowym


3. Przyczepa podłodziowa lekka Tramp-Trail typ 750 J
• Fabrycznie nowa, nieużywana, rok produkcji 2017 lub 2018
• Gwarancja – minimum 24 miesiące
• Masa całkowita – 750 kg
• Ładowność – 565 kg


Zamawiający: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie,
ul. Żółkiewskiego 17, 05-075 Warszawa - Wesoła
Sposób składania oferty: Wzór „Oferty Wykonawcy” stanowi załącznik
do niniejszego zapytania ofertowego. Wykonawca zobowiązany jest
do wydrukowania wzoru oferty i wypełnienia wszystkich miejsc wykropkowanych. Opieczętowany i podpisany odręcznie przez osobę uprawnioną dokument oferty należy zeskanować i przesłać pocztą elektroniczną na adres: komwoj@psr.waw.pl
Sposób podania ceny: Cenę należy podać w PLN, zgodnie ze wzorem „Oferty Wykonawcy”, tj. łączną cenę za całość zamówienia z wyszczególnieniem ceny brutto, ceny netto oraz podatku VAT.
Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia: Państwowa Straż Rybacka w Warszawie
– Posterunek Terenowy Płock, adres: ul. Kolegialna 15, 09-400 Płock.
Koszt dostawy przedmiotu zamówienia: w cenie zaoferowanych przedmiotów, koszt dostawy pokrywa Wykonawca zamówienia.
Termin realizacji: IV kwartał 2018 roku, nie później niż do 23 listopada 2018 roku.
Umowa: O terminie i miejscu podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.
Forma płatności: Ze względu na fakt, iż zakup jest finansowany ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020, zapłata za wykonaną dostawę nastąpi po odebraniu przedmiotu zamówienia
przez Zamawiającego i sporządzeniu na tą okoliczność protokołu odbioru oraz po otrzymaniu faktury od Wykonawcy. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie przelewem
na konto bankowe podane na fakturze w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu.
Osoba do kontaktu:
Robert Kucyk, komendant wojewódzki Państwowej Straży Rybackiej
w Warszawie, tel. 22 773 94 60.

Termin złożenia ofert: do 31 sierpnia 2018 r.

Kryteria oceny ofert: cena - 100%, Zamawiający wybierze ofertę najtańszą.

Robert Kucyk, komendant wojewódzki Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie

 


Informacja:
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie informuje, że postępowanie nr KW.201.5.2018 na realizację zadania „Zakup łodzi patrolowej z silnikiem zaburtowym i przyczepą podłodziową” zostało zakończone. W prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę: Moto-Kom Sp. z o. o., 09-402 Płock, ul. Wyszogrodzka 84 B. Cena brutto oferty: 97500 zł. Umowa z wybranym wykonawcą została zawarta w dniu 4 września 2018 r.
Robert Kucyk, komendant wojewódzki Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie

Korzystając z naszej przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Używamy ich do celów statystycznych. W programie służącym do obsługi stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Rozumiem